Valmennuksessa itsetuntemuksesi kehittyy, itseluottamuksesi kasvaa ja saat alkaa elää oman näköistäsi elämää.

Ansaitset parasta.
Kun arvostat itseäsi,
annat myös parasta itsellesi.

Sillä kukaan muu ei ole sinä ja se on sinun voimasi.Valmennus

 

Kaikissa meissä on sisällä valtava voima ja viisaus – intuitio – sisäinen ääni,

joka kertoo, mikä meille on oikein, mitä haluamme ja mitä kaipaamme.

**

Valmennus on henkilökohtaisen elämän valmennusta.

**

 

Tarkoitus on löytää keinoja rakentaa omaa elämää itselle mieluisaksi ja merkitykselliseksi.

 

Yksi tarkoitus on herätellä ja saada käyntiin ainakin ajatus muutoksesta ja prosessi alkamaan ihmisessä itsessään.

**

 

Valmennus ei ole neuvomista, terapiaa, mentorointia, konsultointia tai valmiita vastauksia.

Valmennuksessa keskeistä on, että valmentaja auttaa valmennettavaa oivaltamaan itse,

mitä valmennettava tarvitsee ja haluaa.

**

 

Valmennukseen tullaan, kun halutaan asettaa ja saavuttaa tavoitteita, etsiä omaa suuntaa,

tehdä muutoksia elämässä tai esimerkiksi poistaa rajoittavia ajatusmalleja eli uskomuksia.

**

 

Valmennuksessa tehdään myös tunnetyöskentelyä sekä tutkitaan ja kirkastetaan elämänarvoja,

siinä keskitytään katsomaan tulevaisuuteen ja tähdätään sinun tilannettasi palvelevaan muutokseen.

Se on prosessi, joka alkaa tilanteesi ja tavoitteidesi kartoittamisella,

jossa sinä asetat itsellesi prosessin välitavoitteet, joiden saavuttamisessa olen tukena.

**

 

Valmennus on siis sinulle, joka olet valmis ja halukas ottamaan vastuun omasta elämästäsi.

**

Sinulle, jolla on voimaa ja uskallusta tutkia sisälläsi olevia, usein aika arkojakin asioita

sekä toimintaasi tai ajatteluusi vaikuttavia uskomuksia.

**

Valmennuksessa tähdätään sinun omiin oivalluksiisi siitä,

mikä sopii sinulle parhaiten ja mitä tarvitset ja haluat juuri nyt.

**

 

Valmennus voi olla tarpeen etenkin elämän murrosvaiheissa.
Teemoina voidaan käsitellä mitä tahansa asiakkaalle tällä hetkellä merkityksellisiä asioita.
Käsiteltävät aiheet voivat olla arkisia tai syvempiä kuten henkisyys,
seksuaalisuus tai merkittävät ihmissuhteet.
Suorien ratkaisujen sijaan valmennuksessa pyritään ennemminkin löytämään oikea tila, jossa tavoitteet ja ratkaisut voidaan nähdä uudessa valossa.
**

Valmentaja ohjaa asiakasta löytämään ja oivaltamaan. Tämä perustuu ajatukseen että jokaisessa meissä piilee suuri viisaus ja syvällinen ymmärrys meille tärkeisiin asioihin.

Tähän perustuu myös kehoyhteyden merkitys. Kehomme ja mielemme ovat yhtenäinen kokonaisuus.

Olemalla yhteydessä itseemme ja kehoomme, pystymme oivaltamaan asioita ja näkemään syvemmin ja selkeämmin kuin jos toimisimme pelkän mielemme varassa.

**

Valmennustapaamiset pidetään kasvotusten, videoyhteydellä tai puhelimen välityksellä.

 

Ota yhteyttä vitaalivalmennus@gmail.com

VitaaliValmennus

 

Mieltä painavia asioita

 
Rajoittavat uskomukset ovat käsityksiä, jotka voivat estää meitä saavuttamasta täyttä potentiaaliamme tai ne asettavat meille esteitä elämässä. Nämä uskomukset voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia ja ne voivat rajoittaa meidän mahdollisuuksia sekä itsetuntoa.
 
Esimerkkejä rajoittavista uskomuksista:
 
”En koskaan onnistu missään”
”olen huono matematiikassa, joten en edes yritä”
”Minä en ole rakkauden arvoinen”
”Minulla ei ole tarpeeksi lahjoja tai taitoja saavuttaakseni unelmani”
”En voi muuttua tai parantua, koska olen aina ollut tällainen”
 
Rajoittavat uskomukset voivat olla haitallisia, mutta niitä voidaan myös muuttaa ja korvata myönteisillä ja kannustavilla uskomuksilla. Kun on tietoinen omista rajoittavista uskomuksista on se ensimmäinen askel niiden voittamiseksi ja itsensä kehittämiseksi. Uskomuksia tiedostamalla ja työstämällä muuttaen niitä sinua palveleviksi pystyt parantamaan itsetuntoasi sekä saavutat elämässäsi enemmän mitä haluat.
 
***
 
Henkinen väkivalta on tyyppi väkivaltaa, joka ei välttämättä ilmene fyysisenä väkivaltana, mutta se voi olla silti erittäin haitallista ja traumaattista uhreilleen. Sitä voi tapahtua erilaisissa suhteissa, kuten parisuhteissa, perhesuhteissa, ystävyyssuhteissa, tai työympäristössä. 
 
Henkinen väkivalta voi sisältää seuraavia piirteitä ja käyttäytymismalleja:
 
Nöyryyttäminen ja pilkkaaminen
Toisen henkilön alentaminen, nöyryyttäminen ja pilkkaaminen sanallisesti tai muuten.
 
Uhkailu 
Uhkaavien kommenntien, eleiden tai eleiden käyttö pelottelun tarkoituksessa.
 
Kontrollointi
Toinen henkilö pyrkii kontrolloimaan ja rajoittamaan uhrin toimintaa, päätöksiä ja elämää yleisesti.
 
Syyttely
Syyttäminen ja syyllistäminen toista henkilöä asioista, jotka eivät ole hänen syytään.
 
Sosiaalinen eristäminen
Yrittäminen eristää uhri ystävistä tai perheestä, jotta hän olisi riippuvainen väkivallantekijästä.
 
Manipulointi
Tietoinen pyrkimys manipuloida uhrin tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä.
 
Pitkäaikainen henkinen väkivalta voi aiheuttaa vakavia psyykkisiäja emotionaalisia vaurioita uhreilleen, kuten masennusta, ahdistusta, alhaisen itsetunnon ja traumaperäisiä stressihäiriöitä. On tärkeää, että henkistä väkivaltaa kokenut saa apua ja tukea tilanteensa käsittelemiseksi. Tukea voivat tarjota esim. terapeutit, neuvontapalvelut ja turvakodit. (Valmennus ei ole terapiaa, mutta lievissä tapauksissa valmennuksesta voi olla hyötyä, jotta saa itsetuntoa kohotettua). 
Henkinen väkivalta ei ole hyväksyttävää ja sen tunnistaminen ja siihen puuttuminenovat tärkeitä askelia sen lopettamiseksi.
 
****
 
Mitä ovat maskuliininen ja feminiininen energia? Ne ovat käsitteitä, jotka liittyvät perinteisiin sukupuolirooleihin ja ominaisuuksiin, mutta ne eivät ole rajoittuneet sukupuoleen tai sukupuolirooleihin. Ne edustavat kahta erilaista energiaa tai voimaa jotka voivat olla läsnä kaikissa ihmisissä riippumatta heidän sukupuolestaan.
 
*
 
Maskuliininen energia liitetään usein seuraaviin piirteisiin:
 
* Voima ja päättäväisyys, kyky tehdä päätöksiä ja toimia määrätietoisesti.
 
* Itsenäisyys, kyky toimia itsenäisesti ja olla riippumaton.
 
* Analyyttisyys, taito analysoida asioita, ratkaista ongelmia ja tehdä päätöksiä loogisesti.
 
* Kilpailullisuus, taipumus kilpailla ja saavuttaa tavoitteita.
 
* Suojaaminen, halu suojella ja huolehtia muista.
 
* Rationaalisuus, painotetaan järkiperäistä ajattelua ja loogisuutta.
 
*
 
Feminiininen energia voi sisältää seuraavia piirteitä:
 
*Empatia, kyky asettua toisen henkilön asemaan ja ymmärtää heidän tunteitaan ja tarpeitaan.
 
Intuitio, luottamus sisäiseen viisauteen ja kykyyn lukea tunteita ja tilanteita.
 
* Yhteistyö, taipumus työskennellä yhteistyössä muiden kanssa ja luoda yhteisöllisyyttä.
 
* Tunteellisuus, avoin ilmaisemaan ja käsittelemään omia tunteita ja muiden tunteita.
 
* Luovuus, kyky luoda, ilmaista itseään taiteen, musiikin, kirjoittamisen tai muiden luovien tapojen kautta.
 
* Rakkaus ja hoivaaminen, halu hoitaa ja rakastaa muita ihmisiä ja olla huomaavainen.
 
* Joustavuus, kyky sopeutua muutoksiin ja olla avoin erilaisille näkökulmille.
 
 
On tärkeää huomata,että maskuliininen energia voi olla yhtä lailla naisilla ja feminiininen energia voi olla yhtä lailla miehillä. Ihmiset voivat ilmaista näitä energioita eri tavoin ja tasapainottaa niitä omassa persoonallisuudessaan. 
 
Tärkeintä on ymmärtää, että kummallakin energialla on arvonsa ja paikkansa yhteiskunnassa ja niitä voidaan yhdistellä sekä tasapainottaa monin eri tavoin ihmisen ainutlaatuisista tarpeista ja mieltymyksistä riippuen.

Hinnasto

Kertakäynti

1 kerta 60min     85€

  

Sarjatapaamiset

3 kertaa 60min tapaamisia     240€  (käyttöaika 2 kuukautta)

5 kertaa 60min tapaamisia     400€  (käyttöaika 3 kuukautta)

 

Ryhmävalmennukset

Neuvotellaan hinta erikseen

 

Pää kuntoon sisäisesti ja ulkosesti

Nyt sinulla on mahdollisuus yhdistää life coach -valmennus ja kampaamokäynti samalla käynnillä. Tullessasi EkoHius ekokampaamooni voit valita hiustenhoidon ja valmennuksen.

Pääset varaamaan ajan tästä

HUOM! valitse ensin kampaamopalvelu ja siihen

lisäpalveluna life coach jonka hinta on 60€

kampaamopalvelun yhteydessä

 
 
 
 
Hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron
*pidätän oikeuden hintojen muutoksiin
Hinnasto voimassa 11.3.2021 alkaen
 

Valmentajasi

Minä Mira olen helsinkiläinen kolmenlapsen äiti, ekokampaaja ja life coach -valmentaja.
Valmistuin maaliskuussa 2021 LCF life coach valmentajaksi Valmentamosta.
**

Minulla on kolme ihanaa lasta, joista kaksi jo aikuista poikaa ja yksi teini tyttö. Nämä kolme merkityksellistä ihmistä täyttävät elämääni joka päivä.

Luonnossa liikkuminen ja oleminen on minulle tärkeää.
Mieli lepää metsässä, merellä tai vain hiljaa kalliolla istuen.
Elämän kokemuksia sekä haasteita löytyy niin ala- kuin ylämäkiä.

Avioero sekä muut parisuhteisiin liittyvät ongelmat ja draamat, kuten läheisriippuvuus, seksuaalisuus, henkinen väkivalta, mustasukkaisuus, läsnäolo, puhuminen, kuunteleminen, nauttiminen ja ajan hallinta ovat asioita joita olen oppinut paljon ihmisenä ja naisena. Edellä mainitsemani asiat ovat vahvistaneet minua vahvaksi sekä herkäksi naiseksi joka tänä päivänä olen.

Uskomusteni muuttaminen minua palveleviksi uskomuksiksi ovat olleet avain kaikkeen henkiseen kasvuun ja tulla siksi naiseksi joka haluan olla. Minulle feminiinisen ja maskuliinisen energian ero ja niiden ymmärtäminen on ollut merkityksellisen tärkeä asia elämässäni. Se että ne ovat balanssissa joka päiväisessä elämässäni ja kuinka käytän näiden energioiden voimaa itsessäni on tuonut elämääni voimaa ja hyvää energiaa. Tosin joskus on käytävä syvällä jotta näkee mitä kaikkea hyvää elämässä just nyt on ja minkä haluaa olla toisin tai muuttaa elämässään.

Henkinen väkivalta on todella kuluttavaa, stressaavaa, ahdistavaa sekä voi myös sairastuttaa. Se ei näy välttämättä ulospäin, vaikka sisältäpäin olisikin hajalla. Monesti olemme hyväntuulisia ja iloisia, vaikka sisäisesti sielu ja sisin olisikin hajalla. Näitä kokemuksia elämässäni on ollut useita ja olen joka kerta noussut voittajaksi vahvistuen pala palalta eheämmäksi naiseksi.

**

Matka itseeni alkoi vuonna 2016, kun sain kuulla hyvän ystäväni sairastuneen syöpään. Se oli pysäyttävä hetki, josta kuitenkin olen kiitollinen sillä ilman tuota pysähdystä en olisi aloittanut matkaani.

Olen käynyt lukuisissa itseni kehittämisen -seminaareissa, -kursseilla, -valmennuksissa sekä ammentanut tietoa kirjoista.

Matka itseen on mahtava kokemus, sillä tänä päivänä ajaudumme helposti suorittamisen pyörteeseen ja toisten miellyttämiseen.

Unohdamme itsemme täysin......

Kuka minä haluan olla?
Kuka minä olen?
Mitä minä haluan?
Mitkä ovat rajani?
Mitkä ovat arvoni?
Mitä unelmia minulla on?
Entäpä ne uskomukset, jotka muokkaavat meitä lapsuudesta käsin aikuisuuteen?
**

Valmentajana pystyn tukemaan sinun matkaasi kohti sitä elämää,
jota haluat itsesi kanssa elää. Pääset oivaltamaan kuka oletkaan.

Tule valmennukseeni olen täällä sinun tukenasi.

Yhteystiedot

EkoHius ekokampaamon tiloissa

 

1.5.2021 lähtien

Kinaporinkatu 1
00500 HELSINKI

 

puhelimitse tavoitat minut
EkoHius ekokampaamon numerosta

044 7992992

tai

vitaalivalmennus@gmail.com